LOADING

: תנאים להורדה
כדי להעתיק נתונים (בדרך כלל כל קובץ) ממקור עיקרי להתקן היקפי. משמש לעתים קרובות לטווח כדי לתאר את התהליך של העתקת קובץ משירות מקוון או שירות לוח מודעות (BBS) למחשב של האדם עצמו. הורדה יכולה להתייחס גם להעתקת קובץ משרת קבצים ברשת למחשב בתוכנת network.The מוגבלת ל -30 ימים שפג תוקפם או צווים 15-20.
 

דלג לתוכן