LOADING

Check for updates

15.05.11 - מערכת לחתימה דיגיטלית / אלקטרונית הניתנות לשילוב עם התוכנה.

16.05.11 - מערכת כניסה דיגיטלית לאירועית עם כרטיס מגנטי מוצפן.

16.05.11 - מערכת שליחת מסרונים אוטומטית ע"פ הגדרת המשתמש.

20.06.13 - גישה לאירועית מכל טלפון חכם ו/או טאבלט.

05.12.13​ - כתב חישוב כמויות למטבח - הגדרת כמות צריכה ממוצעת לתפריט, ניתן להגיע לכמויות מדויקות הנצרכות במטבח. ניתן לתחשיב גם בתפריט מוצע לבחירה.

 


 

 

 

 

 

 

 

דלג לתוכן