תוכנת ניהול אירועים

.שירותים

שירותים

מחיר שנתי נמוך
אין צורך לרכוש חומרה יקרה או לשלם דמי תמיכה או אחזקה.
עזרה ותמיכה בחינם
תמיכה בחינם 24/6.
התקנה בחינם
הגדרות בסיסיות והתאמה לצרכי הארגון בחינם.
נסה 30 יום בחינם
נסה את האפליקציה Eruit בחינם.